Autor: Shpendi

I bardhë si MIL.KU

Legjenda e Judës së bardhë. Kush ishin këto qënie?
Me të vërtetë janë fryt i fantazisë apo ndoshta prapa saj fshihen të vërteta.
Ç’farë fshihet tek Bibla?

Read More

Paradoksi i Pushtetit

Kur kemi Pushtet sillemi si më parë apo ndryshojmë qëndrim?
Si e ndryshon pushteti personalitetin e individit? Nxjerr në pah sjelljet më të mira apo ligësinë?

Read More

Pin It on Pinterest